Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rogóźno Zamek
 • 1974-10-01
 • 73,4500
 • leśny
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 września 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1974 r. Nr 32, poz. 194

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 99/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskie z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rogóźno Zamek" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2006 r. Nr 138, poz. 20622006-11-10
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Rogóźno Zamek"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53752017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • grudziądzki
 • Rogóźno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie wielogatunkowego lasu z udziałem jarzębu brekinii Sorbus torminalis, źródlisk oraz wód rzeki Gardęgi.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Rogóźno Zamek”2018-11-282020-11-28
 • 73,0900
 • 0,3600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy