Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolinka
 • 1974-10-01
 • 2,5000
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • łąk hydrofilnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 września 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1974 r. Nr 32, poz. 194

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Zarządzenie Nr 3/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dolinka"Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 2023

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • leszczyński
 • Lipno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie stanowiska pełnika europejskiego Trollius europaeus.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Br 4/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolinka"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 5114
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolinka”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 7082

Nie

 • 2,3900
 • 0,1100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu