Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wiosło Duże
 • 1972-10-27
 • 29,8800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1972 r. Nr 53, poz. 2831972-12-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 17 października 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wiosło Duże”.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 35722016-10-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie, pomorskie
 • świecki, tczewski
 • Nowe (miejsko-wiejska), Gniew (miejsko-wiejska)
 • woj. kujawsko-pomorskie, Nadleśnictwo Starogard, Leśnictwo Dębiny, Oddział 302 i, 303 d, g woj. pomorskie, Nadleśnictwo Starogard, Leśnictwo Dębiny, Oddział 302 a, b, c, f, g

Ochrona

 • Celem ochrony jest ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska roślin kserotermicznych oraz fragmentów naturalnych zespołów leśnych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 21/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wiosło Duże”2018-06-05
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Wiosło Duże2020-07-26
3 Zarządzenie Nr 26/2018 RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Wiosło Duże"2019-07-18
 • 7,1400
 • 22,7400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy