Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stary Przylep
 • 1974-07-04
 • 2,1000
 • stepowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1974 r. Nr 20, poz. 1211974-06-03

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Zarządzenie Nr 18/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Stary Przylep" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 24572012-11-13
4 zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Stary Przylep"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 11412017-03-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • pyrzycki
 • Warnice (wiejska)
 • Rezerwat obejmuje swoimi granicami całą działkę ewidencyjną nr 701 obręb Stary Przylep w gminie Warnice, w powiecie pyrzyckim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie reliktowych i unikalnych na terenie Pomorza muraw kserotermicznych Potentillo arenariae-Stipetum capillatae, Adonido-Brachypodietum pinnati, a także ochrona występujących w rezerwacie chronionych i rzadkich gatunków roślin i grzybów.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 90/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stary Przylep" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 1, poz. 22008-01-112027-01-24
2 Rozporządzenie Nr 48/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20792008-11-262027-01-24

Nie

 • 0,0000
 • 2,1000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie