Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Nad Młyńską Strugą
 • 1970-09-09
 • 132,5600
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1970 r. Nr 25, poz. 2071970-04-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 Zarządzenie Nr 34/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą"Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2011 r. Nr 81, poz. 1566 2011-07-26
3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody;
4 Zarządzenie Nr 18/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 września 2018 r. r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody "Nad Młyńską Strugą"

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • żarski
 • Łęknica (miejska), Przewóz (wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Przewóz oraz miasta Łęknica, w powiecie żarskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych drzewostanów lasów grądowych i łęgowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 50/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą"Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 22522012-11-15
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą" z dnia 2 sierpnia 2016 r.Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 16602016-08-032036-08-03
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 7162017-03-28
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 12202019-04-17

Nie

 • 132,5600
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim