Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ostoja bobrów na Rzece Pasłęce
 • 1970-02-25
 • 4249,2000
 • faunistyczny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1970 r. Nr 2, poz. 21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1989 r. Nr 17, poz. 119
2 Rozporządzenie Nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany granic rezerwatuDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 55, poz. 6962000-09-07
3 Rozporządzenie Nr 239 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany granic rezerwatuDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 46, poz. 7322001-06-08
4 Zarządzenie Nr 46 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany granic rezerwatu przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 197, poz. 27742009-12-24
5 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie sprostowania błęduDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 11, poz. 3272010-02-03
6 Zarządzenie Nr 22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany granic rezerwatu przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 83, poz. 13572010-06-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • olsztyński, elbląski, lidzbarski, braniewski, ostródzki
 • Olsztynek (miejsko-wiejska), Braniewo (wiejska), Jonkowo (wiejska), Łukta (wiejska), Lubomino (wiejska), Godkowo (wiejska), Miłakowo (miejsko-wiejska), Gietrzwałd (wiejska), Orneta (miejsko-wiejska), Świątki (wiejska), Stawiguda (wiejska), Wilczęta (wiejska), Płoskinia (wiejska), Braniewo (miejska)

Ochrona

 • Rezerwat utworzony w celu ochrony bobrów
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 34 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody ,,Ostoja bobrów na rzece Pasłęce''Strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór