Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ostrowy
 • 1970-01-02
 • 13,0400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1969 r. Nr 50, poz. 388

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 14/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ostrowy"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 10802007-04-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • kutnowski
 • Nowe Ostrowy (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 34/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2913 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ostrowy"Dz. urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 3551
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrowy”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1492015-01-20

Nie

 • 13,0400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi