Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

  • Wolwinów
  • 1972-01-01
  • 1,1200
  • florystyczny
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnitwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. 1972 nr 36 poz. 202

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • Chełm
  • Chełm (miejska)

Ochrona

  • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska roślinności stepowej.
  • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór