Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kadyński Las
 • 1973-01-01
 • 8,1100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1972 r. Nr 53, poz. 283

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmi. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kadyński Las"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 21732014-06-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • elbląski
 • Tolkmicko (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie i ochrona krajobrazu przyrodniczo-kulturowego Lasu Kadyńskiegoo.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie