Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Nidzkie
 • 1973-01-01
 • 2950,8700
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1972 r. Nr 53, poz. 283

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Nidzkie"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 18872016-04-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • piski
 • Ruciane-Nida (miejsko-wiejska), Pisz (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą grunty: 1) Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, 2) działki ewidencyjne nr: 139 obr. Jaśkowo, 127 obr. Ruciane-Nida (jezioro Nidzkie), 363 obr. Szeroki Bór (jezioro Nidzkie), 307 obr. Szeroki Bór (jezioro Oko), 25/1 i 93/10 obr. Krzyże (jezioro Zdróżno).

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest: 1) zachowanie i ochrona krajobrazu polodowcowego i ekosystemów wodnych; 2) zachowanie optymalnej struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów zgodnej z uwarunkowaniami siedliskowymi i zbiorowiskami roślinnymi; 3) zachowanie stabilnych drzewostanów, odpornych na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska; 4) zachowanie i ochrona bogactwa fauny i flory ekosystemów lądowych i wodnych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie