Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kaliszak
 • 1954-01-13
 • 14,6400
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1953 r w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1954 r. Nr A-1, poz. 201954-01-13

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • częstochowski
 • Janów (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi cały 63 oddział lasu według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres lat 1947/48-1956/57. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1:20000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych położonego w krajobrazie jurajskim fragmentu lasu mieszanego jodłowo-sosnowego z domieszką innych gatunków o cechach zespołu naturalnego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 23/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kaliszak" Nie podlega obowiązkowi publikacji 2018-10-02
 • 14,6400

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór