Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Murckowski
 • 1954-01-13
 • 100,6700
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1954 r. Nr A-1, poz. 181954-01-13

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 32/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaków ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody Las MurckowskiNie podlega publikacji
2 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
3 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor Polski M.P. z 1989 r. Nr 17, poz. 1191989-05-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Katowice
 • Katowice (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach miasta Katowice w województwie katowickim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1976-1981 jako oddziały lasu 83 g-i, 84 f-k, 85 c-h, 98 a-d, 99 a-c, 100 a.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji przemysłowej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 33/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Las Murckowski"Nie podlega publikacji2021-11-29
2 Zarządzenie Nr 11/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Las Murckowski"Nie podlega publikacji2021-11-29
 • 100,6700

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór