Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kulin
 • 1968-01-07
 • 50,8800
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i łąk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1967 r. Nr 66, poz. 321

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 277/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 80, poz. 15752001-11-07
2 Rozporządzenie Nr 8/03 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2003 r. Nr 35, poz. 6082003-04-11
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Kulin"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53722017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • Włocławek
 • Włocławek (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazowych wielogatunkowych drzewostanów o cechach zbliżonych do naturalnych
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 25/2003 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2003 r. Nr 136, poz. 18762003-11-132022-12-12

Nie

 • 50,8800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy