Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grocholin
 • 1967-12-12
 • 17,3400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1967 r. Nr 61, poz. 290

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Nr 0210/10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Grocholin"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 22452013-06-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • nakielski
 • Kcynia (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentów łęgu wiązowo-jesionowego oraz grądu środkowoeuropejskiego w dorzeczu Noteci.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/11/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Grocholin"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2013 r. Nr 22462013-06-242033-07-09

Nie

 • 17,3400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy