Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Tchórzyno
 • 1966-01-03
 • 37,1800
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1965 r. Nr 64, poz. 3631965-12-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 46/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Tchórzyno" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 91, poz. 15642007-08-28
4 Rozporządzenie Nr 52/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Tchórzyno"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 100, poz. 17272007-09-28
5 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Tchórzyno”Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35962017-08-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • myśliborski
 • Myślibórz (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat przyrody pod nazwą „Tchórzyno”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar o powierzchni 37,18 ha położony gminie Myślibórz, w powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska z bardzo bogatą i rzadką roślinnością na kredzie jeziornej oraz zarastającego jeziora z podwodnymi łąkami, złożonymi głównie z kredotwórczych glonów - ramienic Charales.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 59/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Tchórzyno" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 106, poz. 18292007-10-262026-11-08

Nie

 • 0,0000
 • 37,1800
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie