Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kurowskie Błota
 • 1966-01-03
 • 95,6000
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1965 r. Nr 64, poz. 356

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 63/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kurowskie Błota" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 108, poz. 18642007-11-08
4 Rozporządzenie Nr 47/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.11.2008r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20782008-11-26
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kurowskie Błota"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 41832017-10-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • policki
 • Kołbaskowo (wiejska)
 • Rezerwat obejmuje wyspę położoną w obrębie ewidencyjnym Międzyodrze, gminie Kołbaskowo, powiecie polickim, w województwie zachodniopomorskim. Rezerwat obejmuje grunty położone w Nadleśnictwie Gryfino w leśnictwie Klucz, oddziały 419, 420, 421 (według według Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Gryfino na lata 2017-2026)/ odpowiadające działkom ewidencyjnym nr 419, 420/1, 420/2, 421 obręb Międzyodrze w Gminie Kołbaskowo.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie miejsc lęgowych ptaków, zwłaszcza czapli siwej oraz zachowanie w stanie mało zmienionym olsu wyróżniającego się dużymi walorami biocenotycznymi oraz naturalnymi procesami sukcesji leśnej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 15/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kurowskie Błota" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 39, poz. 7982008-04-142027-04-27

Nie

 • 95,6000
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie