Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Drużno
 • 1967-02-27
 • 3021,6000
 • faunistyczny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1967 r. Nr 5, poz. 26

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1967 r. Nr 67, poz. 332
2 Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia organu sprawującego bezpośredni nadzór nad rezerwatem "Jezioro Drużno"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 1, poz. 12000-01-05
3 Rozporządzenie Nr 192 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 września 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 55, poz. 7002000-09-07
4 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • elbląski
 • Markusy (wiejska), Elbląg (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz ze względu na piękno krajobrazu.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Drużno".Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 170, poz. 1905

Nie

 • 3021,6000

Zarządzanie

Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej - konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór