Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stok Szyndzielni
 • 1953-12-02
 • 54,9600
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A-107, poz. 14381953-12-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Bielsko-Biała
 • Bielsko-Biała (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi 81 oddział lasu według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1950-1959. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1:20000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych lasu bukowego z domieszką jaworu, jodły i świerka, położonego w terenie górskim na pograniczu regla dolnego i górnego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 36/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Stok Szyndzielni"Nie podlega publikacji2021-12-15
 • 54,7700
 • 0,1900

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór