Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bartosze
 • 1964-08-17
 • 190,1500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1964 r. Nr 45, poz. 220

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bartosze" Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 2672018-01-11

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • ełcki
 • Ełk (wiejska)

Ochrona

 • Celem rezerwatu jest zachowanie i ochrona procesów ekologicznych w siedliskach bagiennych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie