Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Glinki
 • 1971-11-17
 • 1,7900
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zarodnikowych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 października 1971 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1971 r. Nr 53, poz. 346
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Glinki"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22542016-05-20
3 Zarządzenie Nr 40/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Glinki"Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku2015-08-11

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • augustowski
 • Sztabin (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych jedynego na terenie Puszczy Augustowskiej stanowiska pióropusznika strusiego (Matteucia struthiopteris).
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 40/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Glinki"Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku2015-08-112020-08-10

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku