Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Murowaniec
 • 1963-05-29
 • 42,1800
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz.U. z 1963 r. Nr 43, poz. 213

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 35/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Murowaniec"Dz. urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 243, poz. 2246

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • pajęczański
 • Pajęczno (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Radomsko jako oddziały: 36 a, b, c, d, f, 37 a, b, c, d

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu wielowarstwowego lasu mieszanego pochodzenia naturalnego, z dużym udziałem jodły na granicy zasięgu o charakterze lasu pierwotnego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 55/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Murowaniec"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 372, poz. 32992007-12-122007-12-12

Nie

 • 25,2000
 • 16,9800
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi