Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stręszek
 • 1963-05-30
 • 4,4600
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1963 r. Nr 44, poz. 220

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Nr 0210/16/2013 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Stręszek"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 22512013-06-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • brodnicki
 • Zbiczno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zespołów roślinności torfowiskowo-bagiennej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/17/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 2252 2013-06-242033-07-09

Nie

 • 3,3100
 • 1,1500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy