Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze
 • 1963-02-26
 • 61,7400
 • leśny
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzenego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1963 r. Nr 15, poz. 901963-02-26

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35362017-10-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • krośnieński
 • Dukla (miejsko-wiejska)
 • Położony w miejscowościach Cergowa i Jasionka, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego z bogatą i ciekawą florą.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie