Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Kożuchy
 • 1963-07-05
 • 30,4500
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • ekosystemów wodnych i nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1963 r. Nr 54, poz. 274

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmi. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Kożuchy"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 34452017-08-21

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • giżycki
 • Giżycko (wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie