Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rezerwat Cisowy Skarżysko
 • 1953-11-12
 • 6,1000
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A-44, poz. 531

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1965 r. Nr 60, poz. 313

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • szydłowiecki
 • Szydłowiec (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiącego niegdyś stały element składowy.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rezerwat Cisowy Skarżysko"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 17, poz. 676

Nie

 • 6,1000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór