Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rejna
 • 1962-04-07
 • 5,7800
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1962 r. Nr 30, poz. 137

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rejna"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 33332015-11-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • inowrocławski
 • Dąbrowa Biskupia (wiejska)
 • brak

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego stanowiska wiśni karłowatej Cerasus fruticosa w świetlistym borze mieszanym.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 14/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rejna" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 312, poz. 34082011-12-302032-01-14

Nie

 • 5,7800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy