Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Osiny
 • 1962-01-26
 • 21,3000
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 stycznia 1962 w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1962 r, Nr 30, poz. 132

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Osiny"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 51802017-12-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • świecki
 • Warlubie (wiejska)

Położenie otuliny

 • 65,0800

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie śródleśnego torfowiska pojeziernego z charakterystycznym zespołem roślinności torfowiskowo-bagiennej oraz procesem sukcesji torfowiska i jego roślinności.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Osiny"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 51842017-12-072037-12-22

Nie

 • 21,3000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy