Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jodły Oleśnickie
 • 1962-02-20
 • 11,7000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zrządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1962 r. Nr 15, poz. 63

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie nr 37/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Oleśnickie" Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. Woj. Łódzk. Z 2010 r. nr 180, poz. 14752010-06-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • pabianicki
 • Lutomiersk (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Poddębice na lata 2007-2016, na terenie leśnictwa Mianów, obrębu Bogdańce, jako oddziały: 28 f, 29b, c, d, ~b, ~d

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego lasu jodłowego o cechach grądu subkontynentalnego z jodłą na północnej granicy zasięgu.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jodły Oleśnickie” Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 932018-01-092038-01-23

Nie

 • 11,7000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi