Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Choczewskie Cisy
 • 1962-02-17
 • 9,4300
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Choczewskie Cisy”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 30912017-08-29
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grudnia 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1962 r. Nr 14, poz. 58

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • wejherowski
 • Choczewo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie populacji cisa pospolitego Taxus baccata oraz ekosystemów leśnych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Choczewskie Cisy”
 • 9,4300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku