Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Międzybórz
 • 1961-12-04
 • 1,6400
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1961 r. Nr 91, poz. 388

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Międzybórz"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2015 r. Poz. 842
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody „Międzybórz”
3 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • człuchowski
 • Rzeczenica (wiejska)
 • Wykaz gruntów wchodzących w skład rezerwatu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy rezerwatu wykonanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia. Przebieg granicy rezerwatu na mapie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie, Obrębu Międzybórz, Leśnictwa Dzików (3)przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu starego lasu mieszanego o charakterze pierwotnym z przeważającym udziałem buka.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 23 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Międzybórz”
 • 1,6400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku