Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lasek Miejski nad Olzą
 • 1961-11-08
 • 4,0800
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor Polski M.P. z 1961 r. Nr 84, poz. 3521961-11-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Rozporządzenie Nr 1/08 Wojewody Śląskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lasek Miejski nad Olzą"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 12, poz. 3192008-01-25
3 Zarządzenie Nr 12/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Lasek Miejski nad Olzą”Nie podlega publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • cieszyński
 • Cieszyn (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą działki ewidencyjne o numerach: 16, 17 i 59 położone w jednostce ewidencyjnej Cieszyn, obrębie ewidencyjnym 61 oraz obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Ustroń na dzień 1 stycznia 1998 r. - jako oddział leśny 103x obrębu Hażlach.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze pierwotnym oraz stanowiska cieszynianki wiosennej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 16/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Lasek Miejski nad OlząNie podlega publikacji2021-06-13
 • 4,0800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach