Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dęby w Krukach Pasłęckich
 • 1960-03-16
 • 9,7700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1960 r. Nr 23, poz. 110

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dęby w Krukach Pasłęckich"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 33212017-08-08
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dęby w Krukach Pasłęckich"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 34372017-08-21
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Dęby w Krukach Pasłęckich"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 42452017-11-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • elbląski
 • Pasłęk (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania zbiorowisk grądowych z okazami dębu szypułkowego Quercus robur.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Dęby w Krukach PasłęckichDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 62, poz. 740

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie