Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Urbanowo
 • 1960-04-13
 • 7,7300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 marca 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1960 r. Nr 33, poz. 166

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Rozporządzenie Nr 34/07 Wojewody Wielkopolskie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Urbanowo" Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 180, poz. 3980

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • nowotomyski
 • Opalenica (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie, ze względów naukowych, kompleksu łęgów wraz z występującymi biocenozami ich dynamicznego kręgu roślinności.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Urbanowo" Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 40, poz. 820

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Poznaniu