Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jamno
 • 1960-02-13
 • 22,3500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1960 r. Nr 15, poz. 73

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 35/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jamno" Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 176, poz. 14482010-06-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • zduńskowolski
 • Szadek (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Poddębice na lata 2007-2016, leśnictwa Jamno, obrębu Bogdańce, jako oddziały: 213 g, ~d, ~h, ~i, 214 d, ~b, ~d, ~j, ~k, ~l

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego lasu dębowo-jodłowego o cechach grądu subkontynentalnego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jamno”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 942018-01-092038-01-23

Nie

 • 22,3500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi