Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jaźwiana Góra
 • 1959-12-01
 • 3,9400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 97, poz. 522

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62
2 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jaźwiana Góra" Dziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 78, poz. 1404

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • kolbuszowski
 • Cmolas (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu obrazującego różne stadia regeneracji naturalnego drzewostanu jodłowo-bukowego, posiadającego szczególne znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe w otoczeniu mało urozmaiconych drzewostanów sosnowych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór