Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mechowisko Kosobudki
 • 2017-02-28
 • 12,4700
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 3652017-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • świebodziński
 • Łagów (wiejska)
 • Powiat świebodziński, gmina Łagów, obręb Kosobudz, dz. ewid. 117

Ochrona

 • zachowanie kompleksu torfowisk niskich, w szczególności soligenicznych, źródlisk oraz leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim