Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy Przybynowskie
 • 2015-08-22
 • 7,6000
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • borów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 42282015-08-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • myszkowski
 • Żarki (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granic rezerwatu, w postaci współrzędnych (układ PL-1992) punktów ich załamania, zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia z 2015 r. Położenie rezerwatu obrazuje mapa w skali 1:5000, stanowiąca załącznik nr 1 do ww. zarządzenia.

Położenie otuliny

 • 20,8200
 • Przebieg granic otuliny, w postaci współrzędnych (układ PL-1992) punktów ich załamania, zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia z 2015 r. Położenie rezerwatu obrazuje mapa w skali 1:5000, stanowiąca załącznik nr 1 do ww. zarządzenia.

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych naturalnego stanowiska cisa pospolitego (Taxus baccata)
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 20/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Cisy PrzybynowskieNie podlega publikacji2022-07-19
 • 7,6000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach