Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mosty Kalińskie
 • 2015-06-04
 • 201,4409
 • krajobrazowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 maja 2015 r. w spawie uznania rezerwatu przyrody Mosty KalińskieDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 46722015-05-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • wołomiński
 • Zielonka (miejska)
 • Opis przebiegu granicy rezerwatu, w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, określa załącznik nr 3 do zarządzenia

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu doliny rzeki Długiej wraz z mozaiką towarzyszących jej siedlisk leśnych i otwartych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie