Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mszana i Obłoga
 • 2015-05-28
 • 99,9200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 2229

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • jaworski
 • Paszowice (wiejska), Męcinka (wiejska)
 • Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych, wchodzących w skład rezerwatu, określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 2 do Zarządzenia oraz tabela zawierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, przyrodniczych i krajobrazowych lasów klonowo - lipowych oraz grądów, wraz z unikalną florą i elementami przyrody nieożywionej w postaci wychodni bazaltu i rumowisk bazaltowych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 35.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Mszana i Obłoga"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2017-07-242022-07-24
 • 99,9200

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu