Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Turzyniec
 • 2015-03-02
 • 72,1700
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody TurzyniecDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1296

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • węgrowski
 • Stoczek (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kompleksu lasów bagiennych i wilgotnych oraz śródleśnych turzycowisk.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie