Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Barania Ruda
 • 2015-03-03
 • 52,9400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i łąk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody Barania RudaDz. urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1293

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • miński
 • Mrozy (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kompleksu olsów z fragmentami łęgów olszowo-jesionowych i turzycowisk.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie