Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Jaworski
 • 2015-03-03
 • 23,4900
 • florystyczny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i łąk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uznania rezerwatu przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 12952015-02-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • węgrowski
 • Wierzbno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie grądów i łęgów wiązowo-jesionowych oraz łąk śródleśnych z licznymi stanowiskami gatunków chronionych i zagrożonych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody