Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mechowiska Sulęczyńskie
 • 2014-12-10
 • 25,2000
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody rezerwatu przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 43932015-12-21
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 4108

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • kartuski
 • Sulęczyno (wiejska)
 • Wykaz gruntów wchodzących w skład rezerwatu. Numery działek ewidencyjnych: 3186; 362/1; 364; 365; 376; 368; 369 część; 458/3 obręb Sulęczyno; Gmina Sulęczyno.

Położenie otuliny

 • 38,0300

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu torfowiska alkalicznego z unikatową florą mchów i roślin naczyniowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 34302017-10-04

Nie

 • 25,2000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku