Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Woskownica
 • 2013-01-04
 • 9,5300
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 58/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 28282012-12-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 17512015-10-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • żarski
 • Brody (wiejska)
 • Położony w gminie Brody powiecie żarskim; Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia

Położenie otuliny

 • 25,3300
 • Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład otuliny rezerwatu określa załącznik nr 2 do zarządzenia

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie stanowiska woskownicy europejskiej (Myrica gale).
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskiego