Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jar Brynicy
 • 2001-11-22
 • 28,2900
 • krajobrazowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 21 kwietnia 1955 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1995 r. Nr 40, poz. 369
2 Rozporządzenie Nr 278/01 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2.10.2001 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 80, poz. 15762001-11-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jar Brynicy"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 10062014-02-26
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Jar Brynicy"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53672017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
 • brodnicki, działdowski
 • Lidzbark (miejsko-wiejska), Górzno (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie doliny rzeki Brynicy.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jar Brynicy”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 39332016-11-102036-11-07

Nie

 • 28,2900

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy