Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jar Brynicy
 • 2001-11-22
 • 28,2900
 • krajobrazowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 278/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 80, poz. 15762001-11-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Jar Brynicy"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53672017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • brodnicki
 • Górzno (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie doliny rzeki Brynicy.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jar Brynicy”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 39332016-11-102036-11-07

Nie

 • 28,2900

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy