Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jaworzyna
 • 2003-09-16
 • 40,0300
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 20/03 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru lasu w gminie Bielsko-Biała. Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląsk. z 2003 r. Nr 85, poz. 22812003-09-01

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Bielsko-Biała
 • Bielsko-Biała (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Bielsko według stanu na dzień 1 stycznia 1998 r. ,jako oddział nr 138 części wydzielenia l oraz wydzielenia m, n, oddział nr 139 część wydzielenia c, oraz wydzielenia d, f, g. Szczegółowy opis granic rezerwatu określa załącznik do rozporządzenia z 2003 r.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych lasów górskich reprezentowanych przez jaworzynę górską, kwaśną buczynę górską oraz żyzną buczynę karpacką.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Wojewódzki Konserwator Przyrody w Katowicach, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego