Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Neliwa
 • 2007-01-26
 • 16,5000
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 57 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Jezioro Neliwa"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 6, poz. 1382007-01-11
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Neliwa"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 42482017-11-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • działdowski
 • Rybno (wiejska)
 • Obszar jeziora Neliwa wraz z pasem brzegowym o powierzchni 16,50 ha, zlokalizowany na działce nr 900 obręb ewidencyjny, gmina Rybno, powiat działdowski, województwa warmińsko-mazurskie

Ochrona

 • Zachowanie i ochrona zanikającego eutroficznego jeziora oraz siedlisk chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie