Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Moczadło
 • 2011-01-26
 • 26,1700
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • jezior oligotroficznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Moczadło"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 10532014-03-11
2 Zarządzenie Nr 26/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Moczadło"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 3, poz. 90

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • chojnicki
 • Brusy (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie jeziora lobeliowego wraz z charakterystyczną roślinnością oraz cennymi gatunkami roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 9/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Moczadło"Nie podlega obowiązkowi publikacji

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku