Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Wiejki
 • 2005-12-29
 • 22,5000
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 66/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Jezioro WiejkiDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 257, poz. 28982005-12-14

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • białostocki
 • Gródek (wiejska)
 • W postaci punktów załamania w układzie PL-1992.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, naturalnego jeziora mezotroficznego, otaczającego je torfowiska oraz występujących na tym terenie rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Wiejki" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 31452016-07-262036-07-14

Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 17/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jezioro WiejkiDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 29, poz. 3042008-02-05
2 Zarządzenie Nr 17/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jezioro Wiejki"2009-07-24
3 Zarządzenie nr 30/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 17 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wiejki”2010-09-17
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Wiejki" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 31452016-07-26
 • 19,2200
 • 3,2300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku