Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kępina
 • 2005-09-10
 • 89,5809
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 36/2005 Wojewody Śląskiego z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2005 r. Nr 103, poz. 27752005-08-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • zawierciański
 • Irządze (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Koniecpol według stanu na dzień 1 stycznia 2005 r., ,jako oddziały lasu leśnictwa Zawada: 263 b, 269 d, f, g, h, 270 a, b, c, d, 275 i, j, 276 a, b, c, d, f, 277 a, c, f, g, 282 d, 283 b, c, g, 284 b.

Położenie otuliny

 • 73,3712
 • W skład otuliny rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Koniecpol według stanu na dzień 1 stycznia 2005 r., ,jako oddziały lasu leśnictwa Zawada: 261 h,, 262 d, f, g, h, i, j, 267 d, f, 268 c, 269a, b, c, 276 g, 277 b, d, h, 282 a, b, c, 283 a, d, f, h, i, j, 284 k.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych naturalnych zbiorowisk roślinnych w postaci niżowego lasu łęgowego, olsu porzeczkowego i ziołorośli wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny oraz źródlisk i wywierzysk.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 30/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kępina"Nie podlega publikacji2019-09-03

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach